webloghans

Ervaringsdeskundige en 

fysiotherapeut Hans van Mourik deelt zijn kennis over prothese en orthese in zijn weblog op pro-orthese.nl

Medische hulpmiddelengebruikers gaan volgend jaar fors meer betalen om gebruik te mogen maken van hun hulpmiddel. Dit komt mede door de verhoging van het eigen risico met 50 euro.  Daarnaast worden hulpmiddelengebruikers op geen enkele manier gecompenseerd door de Wtcg.

Wie een hulpmiddel draagt zoals een prothese of orthese moet, om dat middel te kunnen gebruiken, het komend jaar 220 euro betalen. De meeste medische producten worden betaald uit de basisverzekering. Dat is niet alleen bij aanschaf van een nieuwe prothese. Ook voor jaarlijks onderhoud en reparatie wordt het eigenrisico aangesproken. Was dit eigen risico de afgelopen jaren “maar” ongeveer 165 euro, voor 2012 staat 220 euro op het programma.

Lees meer: Komend jaar gaan de klappen...

Het kabinet wil fors gaan snijden in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De CG-Raad en zeven andere organisaties van patiënten, gehandicapten, ouderen en mantelzorgers hebben hierover gezamenlijk een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Zoals het plan is, wordt gehalveerd in de Wtcg.

onterecht buiten de boot

De overheid heeft regels om te bepalen wie wel en niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming (afbakening). Direct na het instellen van de Wtcg in 2009 was al duidelijk dat deze afbakening niet juist was. Hulpmiddelen gebruikers, zoals prothesedragers,

Lees meer: Prothesedragers vallen...

De oproep van Ad Poppelaars (in een landelijk dagblad) klinkt mij als muziek in de oren. Met zekerheid weet ik dat heel veel patiënten en zorgverleners een enorme helderheid krijgen. Bij het vertrek van Ad Poppelaars heb ik gemengde gevoelens. Zijn vertrek voor een nieuw elan siert hem bijzonder. Het vertrek had mogelijk voorkomen kunnen worden als Ad wat meer openheid van zaken had gegeven.

Vijf jaar geleden is Poppelaars begonnen als directeur van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-raad). Meest aardige is dat ik destijds ook heb gesolliciteerd voor deze baan. Ad is het geworden. Met veel belangstelling heb ik hem gevolgd. Ten eerste,

Lees meer: Patiënten worden te grazen...

Als het aan de minister en de staatssecretaris van VWS ligt moet het beter én zelfs goedkoper met patiëntenorganisaties. Om dat allemaal te realiseren gaan we bundelen, samenwerken en bezuinigen. Aan het geheel ligt een beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties ten grondslag vooraf gegaan door de de Visiebrief ‘Bundel je kracht, samen sterk’.

Heel kort samengevat: Zoek een een specifieke aandoening of beperking, richt een vereniging of stichting op, vorm een bestuur, trek 100 leden / donateurs aan en naast nog een aantal andere criteria heb je na twee jaar 35.000 euro te pakken. Als je dan nog eens goed je best gaat doen dan kun je met een zegeltjes systeem (vouchers) nog eens 18.000 euro bij elkaar sprokkelen. Je kunt binnen criteria fuseren, splitsen etc. De organisaties die langer bestaan mogen binnen deze beleidslijnen verder werken en eigenlijk gebeurt er dus helemaal niets. Echter of je nu linksom of rechtsom gaat het blijft een bezuiniging.

Veel patiëntenorganisaties komen niet meer toe aan de taken

Lees meer: Bedelen of collecteren