webloghans

Ervaringsdeskundige en 

fysiotherapeut Hans van Mourik deelt zijn kennis over prothese en orthese in zijn weblog op pro-orthese.nl

Nieuwe zorgverzekering eigen risico

Keuze prothesedragers beperkt tot één mogelijkheid

De vereniging van Geamputeerden wil voorkomen dat de no claim en eigen risico een beletsel gaan worden voor de aanschaf en reparatie van een arm- of beenprothese. Een prothesevoorziening is essentieel om zich gewoon in het maatschappelijk verkeer te kunnen bewegen. Namens het bestuur van de LVvG heb ik,  de minister in een brief hierop aangedrongen. In een reactie  van de minister vernemen wij, dat hulpmiddelen onder no-claimteruggave en het eigen risico vallen. Aangezien er voor een eigen risico  gekozen kan worden,  is het niet nodig om hulpmiddelen buiten deze regelingen te houden.

 

Lees meer: Welk eigen risico neem je in...