bruikleencontract beenprothesegebruikersTerwijl de politiek verwoede pogingen doet om de zorgwet te vernieuwen en aangeeft dat patiënten ondanks verlies van vrijeartsenkeuze toch nog ruim voldoende kunnen kiezen, gaat op de achtergrond de wurggreep van de zorgverzekeraars gewoon door. Men kijkt niet meer op dat zorgverleners klagen, dat is immers het ondernemersrisico en de politiek verschrikt ook al niet meer dat patiënten worden gekneveld door hun zorgverzekeraar.

angst dat men anders geen prothese meer krijgt en nooit meer zal kunnen lopen

Binnen ministerie van VWS, de minister en patiëntenorganisaties wordt toegestaan dat beperking van vrijheid steeds verder wordt doorgevoerd.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Mijnheer A. heeft sinds 10 jaar een amputatie t.g.v. vaatproblemen. Omdat mijnheer A. graag zo veel mogelijk zelfstandig wil functioneren maakt hij gebruik van een bovenbeenprothese. Na twee benen te hebben versleten, vraagt hij aan zijn verzekeraar in 2014 een nieuwe prothese aan. Zijn orthopedisch instrumentmaker geeft aan dat dé zorgverzekeraar wil dat hij een 3 jarig contract tekent. Mijnheer tekent het contract met als gevolg dat hij: - geen eigenaar is over zijn eigen kunstbeen; - zich verbindt aan een leverancier met als uitgangspunt voor een periode van drie jaar; - hij over een drempel moet als hij tussentijds van verzekeraar wil veranderen; (als hij bijvoorbeeld wisselt van zorgverzekeraar is hij zijn op maat gemaakte beenprothese kwijt)

macht zorgverzekeraars neemt hand over hand toe bij ook bij arm-prothesegebruikers

Afgelopen week heeft patiënt zich met zijn huisarts bij mij gemeld. Eigenlijk functioneert de prothese niet, na herhaalde pogingen om beter te kunnen lopen, wil hij naar een andere instrumentmaker, maar...... mijnheer A. is middels dit contract aan handen en voeten gebonden. Details zal ik verder besparen. uitleg bruikleencontract  

Vaak heb ik beenprothesegebruikers geadviseerd om niet te tekenen, maar velen zijn gezwicht voor de angst dat men anders geen prothese meer krijgt en nooit meer zal kunnen lopen. De zorgverzekeraar heeft dit zo bepaald, maar waar is de vrijheid van de beenprothesegebruiker om een nieuwe zorgverzekering te kunnen kiezen, zoals alle andere burgers aan het eind van het jaar mogen doen. Zie ook keuze zorgverzekeraar....

 

Hans van Mourik……. Graag tot ziens op twitter @hendrikVM

Opm: contracten circuleren van de VGZ en Achmeagroep.