Nieuwe zorgverzekering eigen risico

Keuze prothesedragers beperkt tot één mogelijkheid

De vereniging van Geamputeerden wil voorkomen dat de no claim en eigen risico een beletsel gaan worden voor de aanschaf en reparatie van een arm- of beenprothese. Een prothesevoorziening is essentieel om zich gewoon in het maatschappelijk verkeer te kunnen bewegen. Namens het bestuur van de LVvG heb ik,  de minister in een brief hierop aangedrongen. In een reactie  van de minister vernemen wij, dat hulpmiddelen onder no-claimteruggave en het eigen risico vallen. Aangezien er voor een eigen risico  gekozen kan worden,  is het niet nodig om hulpmiddelen buiten deze regelingen te houden.

 

De  minister gaat hierbij voorbij aan het feit dat je met een amputatie enigszins  chronisch beperkt maar  niet chronisch ziek bent . Wat geamputeerd is groeit er nooit meer aan. Door deze hulpmiddelen binnen de regelingen te laten vallen ben je structureel veroordeeld aan het systeem (verlies van no-claimteruggave én mislopen  van een eigen risico).  Met een chronische aandoening heb je dus geen keuze.

 

  • De zorg voor een geamputeerde en de prothese moet voor iedereen bereikbaar blijven.
  • Per definitie is een prothesegebruiker niet ziek. Na een amputatie blijft de geamputeerde zonder behandelaar geen patiënt.
  • Een prothese is een hulpmiddel wat essentieel is in het algemeen welzijn van de gebruiker.
  • Kabinet geeft aan dat bewegen belangrijk is. Een prothese voor arm of been in goede staat is hierbij onmisbaar.
  • Reparaties aan prothese worden uitgesteld i.v.m. eigen risico en no-claim met grote risico's voor de gezondheid.
  • De hulpmiddelenwet is  al een goede regeling is om verkwisting in de zorg tegen te gaan.

Minimaal één jaarlijks consult bij een specialist/revalidatiearts buiten no-claimregeling en eigen risico om ernstig letsel te voorkomen.
Keuze ontbreekt in dit zorgstelsel voor mensen met een chronisch beperking.
Mensen met een chronisch beperking hebben een koopkrachttekort van 755 euro (verlies van no-claimteruggave én mislopen  van een eigen risico)  t.o.v. "gezonde mensen".

Uit archief: Schrijver  Hans van Mourik heeft dit artikel geschreven in de tijd als bestuurslid van de LVvG. Is tevens werkzaam als fysiotherapeut.