Olga vd Niet en Paula Wijdenes bron revisie mrt2011Paula Wijdenes en Olga van der Niet, ergotherapeuten in het Centrum voor Revalidatie, locatie Groningen, hebben de Beatrixoordprijs gewonnen voor hun werk op het gebied van arm afwijkingen en arm protheses. De prijs, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van €10.000, wordt een - maal per twee jaar uitgereikt, dit jaar voor het eerst. De prijs wordt 21 april met de nodige feestelijkheden officieel overhandigd. 

Met het boek ‘Meer dan alleen een prothese’ voorzagen Paula Wijdenes en Simone Schut, ergotherapeuten in het CvR, de Nederlandse vakliteratuur voor het eerst van een overzicht van verschillende armprotheses, de (on)mogelijkheden en de voor- en nadelen ervan.

Het boek biedt tevens een gedetailleerd oefenschema voor beginnende prothesegebruikers. In mei 2009 verscheen de voorlichtingsfilm ‘Meer dan alleen een prothese’ (een versie voor volwassenen en een versie voor kinderen en hun ouders) van Wijdenes en Van der Niet. De film geeft een realistisch beeld van wat de gebruiker van een prothese kan verwachten en helpt patiënten en ouders die voor hun kind moeten beslissen, een weloverwogen keuze te maken. Daarnaast organiseren Wijdenes en Van der Niet, in nauwe samenwerking met prothesefabrikanten, patiëntenverenigingen en onderzoekers, geregeld contactdagen voor kinderen met aangeboren armafwijkingen en prothesegebruikers.

Er waren acht nominaties en Wijdenes en Van der Niet zijn unaniem als winnaars gekozen. Wijdenes en Van der Niet hebben in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de behandelkennis van aangeboren armafwijkingen, verworven armamputaties en de prothesiologie van de bovenste extremiteit, niet alleen binnen het Centrum voor Revalidatie maar ook landelijk. Door zowel patiëntenzorg als onderwijs als onderzoek in hun werkzaamheden te betrekken, weten zij een breed publiek te bereiken.

 


Bron: revisie2011 Centrum Voor Revalidatie

foto: bron revisie mrt 2011

Boek bestellen