Jaap van Netten bron revisie mrt2011Orthopedische schoenen wetenschappelijk bekeken Jaap van Netten, bewegingswetenschapper, promoveerde 2 februari op het proefschrift ‘Use of custom-made orthopaedic shoes’. In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 60.000 mensen een paar orthopedische schoenen voorgeschreven om beter te kunnen lopen. Van Netten onderzocht het gebruik en de bruikbaarheid van deze schoenen.

Bij slechte communicatie blijven schoenen in de kast staan.

Uit een vragenlijstonderzoek bij ruim driehonderd patiënten uit heel Nederland bleek dat vrijwel alle patiënten na drie maanden hun orthopedische schoenen gebruiken. Ongeveer anderhalf jaar later

gebruiken de meeste patiënten hun orthopedische schoenen nog steeds.

Patiënten die hun schoenen veel gebruiken, zijn positiever over alle factoren van de bruikbaarheid, zoals het effect, het gebruiksgemak en het uiterlijk. Patiënten die hun orthopedische schoenen weinig of niet gebruiken, zijn minder positief. Bij het voorschrijven en de evaluatie van orthopedische schoenen moet met al deze bruikbaarheidsfactoren al rekening worden gehouden.

Ook de verwachtingen van de patiënt en de acceptatie van de orthopedische schoenen zijn belangrijk. Verwachtingen die uiteindelijk niet uitkomen, zullen het gebruik van de schoenen niet bevorderen. Hetzelfde geldt als een patiënt de schoenen niet accepteert.

Van Netten benadrukt in zijn proefschrift dan ook het belang van goede communicatie tussen patiënt en behandelaars. “Slechte communicatie kan leiden tot een paar schoenen die in de kast blijven staan. Het is cruciaal om voorkeuren, verwachtingen en acceptatie van de patiënt mee te nemen, zodat er orthopedische schoenen worden gemaakt, die ook daadwerkelijk worden gebruikt.”

 

Promotores: professor dr. Klaas Postema, professor dr. Jan Geertzen 

Bron: revisie2011 Centrum Voor Revalidatie

foto: bron revisie mrt 2011