De afdelingen Revalidatiegeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum en het VU medisch centrum in Amsterdam hebben het initiatief genomen tot het opstellen van een richtlijn voor de verstrekking van beenorthesen bij patiënten met blijvende ernstige zwakte of verlamming van de beenspieren. De richtlijn wordt uitgewerkt tot een klinisch handboek ‘Beenorthesen bij slappe verlammingen’. In dit richtlijnproject nemen de relevante partijen deel die bij de verstrekking van orthesen betrokken zijn: voorschrijvers, verstrekkers, verzekeraars en patiënten. Aangesloten wordt bij de ingrijpende stelselwijzigingen die in de hulpmiddelenzorg hebben plaatsgevonden.

Projectbetrokkenen

De ontwikkeling van de richtlijn is onderdeel van de 2e top down implementatieronde van het programma Revalidatieonderzoek van ZonMw, die daarmee opdrachtgever is van het project. Daarnaast participeren de Nederlandse vereniging van de International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO Nederland), de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) en werkgroep Revalidatieartsen voor Spierziekten van de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) als medeopdrachtgevers in het project.


Het project
Spieren kunnen ernstig verzwakt  of verlamd raken door diverse  oorzaken, zoals spierziekten,  letsels of aangeboren aandoeningen.  Om mensen in staat te  stellen te kunnen staan en lopen  worden beenorthesen veelvuldig  toegepast. Het voorschrijven van  beenorthesen is echter een complex  proces, omdat de ernst en  de uitgebreidheid van de spierzwakte  tussen patiënten verschillen,  en omdat er grote variatie is  in beschikbare beenorthesen, die  vaak naar maat moeten worden  gemaakt. Dit leidt in de praktijk  tot grote verschillen in de indicatiestelling  en vervaardiging.  Door het ontbreken van een  onderbouwde behandelrichtlijn  zijn de verstrekte beenorthesen  vaak niet doelmatig.  Het project ‘Beenorthesen bij  slappe verlammingen’ richt zich  op het opstellen en implementeren  van een richtlijn om het  indiceren en vervaardigen van  beenorthesen te verbeteren.  De richtlijn wordt gebaseerd  op wetenschappelijke studies  (evidencebased) en de klinische  expertise van deskundigen  (  consensus-based). De richtlijn  wordt vormgegeven als handboek:  ‘Beenorthesen bij slappe  verlammingen’, waarin de door  CVZ ontwikkelde Procesbeschrijving  hulpmiddelenzorg (www.  cvz.nl) wordt gevolgd. Voor de  diverse stappen in het proces  van de orthesezorg worden  geformaliseerde zorgprotocollen  opgesteld. Tevens wordt aangesloten  bij de classificatie Cliq  (www.cliq.nl), waarin functionele  criteria zijn omschreven voor de  keuze van hulpmiddelen.

Werkgroep richtlijn ontwikkeling
De richtlijn wordt opgesteld door  een multidisciplinaire werkgroep  die bestaat uit 14 vertegenwoordigers  van betrokken partijen;  revalidatieartsen, orthopedisch  technici, bewegingswetenschappers,  zorgverzekeraars, patiënten,  de opleiding Orthopedische  Technologie en de Nederlandse  vereniging van de International  Society of Prosthetics and Orthotics  (www.ispoweb.org; www.  i-s-p-o.nl). Bij het samenstellen  van deze werkgroep is rekening  gehouden met een evenredige  vertegenwoordiging van betrokken  partijen, als ook met een  landelijke  spreiding en mandatering  vanuit de wetenschappelijkeen  beroeps-verenigingen. 
Resultaat 
Het project zal resulteren in een  praktische richtlijn in de vorm  van het handboek ‘Beenorthesen  bij slappe verlammingen’  met zorgprotocollen, instructies  en registratieformulieren die  gebruikt kunnen worden bij  het verstrekkingsproces van  beenorthesen bij patienten met  blijvende ernstige zwakte of verlamming  van de beenspieren.


Meer informatie
Voor meer informatie over het  project of de projectbetrokkenen  kunt u contact opnemen met:  • Mw. dr. Merel-Brehm  020-4443062  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of met  • Prof.dr. Frans Nollet  020-5664049  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Voor meer informatie over het  project kunt u contact opnemen  met: Mw. dr. Merel-Brehm  (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 020-4443062)  of met Prof. dr. Frans Nollet.