Het looppatroon van protheselopers is afwijkend van dat van gezonde lopers. Vooral in zijwaartse richting komen de beenprothesegebruikers nogal wat te kort om meer stabiel te kunnen gaan. De combinatie van het toevoegen van een passief hulpstuk en het gebrek aan actieve sturing van dit hulpstuk leidt tot bepaalde beperkingen. 

Dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan enkelsturing in de prothesevoet wat leidt tot problemen met zijwaartse balans. Beenprothesegebruikers passen daarom hun looppatroon aan om dit gebrek in stabiliteit te compenseren. 

Een nieuwe onderdeel in het "onderbeen" zorgt nu voor deze aangepaste sturing.

 

In het nieuwe onderzoeksmodel SPRINT wordt onder andere deze nieuwe toepassing uitgetest. SPRINT is een nieuw Center of Research Excellence dat in 2011 is opgericht. Het richt zich op het verbeteren en herstellen van de mobiliteit van ouderen, een doel dat in onze sterk vergrijzende westerse samenlevingen steeds belangrijker wordt.

Leest meer over de enkel-corrector