Onderzoeker  Jesse Verschuren van het umcg nodigt geamputeerden uit om deel te nemen aan een anoniem vragenlijstonderzoek over de mogelijke invloed van een arm- of beenamputatie op iemands seksuele leven. Dit onderzoek gaat uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen.

Seks? Jazeker seks!

Het onderzoek is nodig, omdat tot nu toe is er maar weinig onderzoek gedaan naar hoe mensen met een arm- of beenamputatie hun seksualiteit beleven na/met de amputatie. Toch zijn er aanwijzingen dat een amputatie invloed kan hebben op het seksueel functioneren en de seksuele beleving.
Het onderzoek heeft dan ook als doel om de vragen die mensen met een arm- of beenamputatie over seksualiteit hebben, beter te bestuderen en in kaart te  brengen.

Voor meer informatie regio-noord.amputees.nl