Het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg wordt in vijf stukken geknipt. Dat schrijven de bewindslieden van VWS aan de Tweede Kamer.‘Gebleken is dat de gekozen opzet van het wetsvoorstel veel vragen oproept en weerstand ontmoet’, schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS aan de Tweede Kamer. Om meer tempo in het wetgevingstraject te krijgen, wordt de wet in vijf onderwerpen verknipt:
  1. klachten en geschillen;
  2. kwaliteit;
  3. goed bestuur en medezeggenschap;
  4. aanpassing van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo);
  5. aanpassing van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

Afgeslankt Wetsvoorstel cliëntenrecht zorg

In het voorjaar krijgt de Tweede Kamer een afgeslankt wetsvoorstel cliëntenrechten zorg dat alleen over klachten en geschillen zal gaan. De Tweede kamer debatteert vandaag (donderdag 14 februari) over de beleidsvoornemens van Schippers en Van Rijn.

Bron: Lees meer op zorgvisie