EPE - Voor het eerst kunnen ook mensen met een fysieke handicap meerijden met de Eper Paarden4daagse die van 12 tot en met 15 juni 2012 voor de 19e keer gereden wordt. De stichting Korter maar Krachtig en de organisatie Eper P4D hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Op de eerste dag, dinsdag 12 juni, zullen twee speciale paardentrams van het bedrijf Wijnand Hazeleger uit Voorthuizen zich voegen tussen de deelnemers van de Paarden4daagse.  De paardentrams, speciaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers en gehandicapten, worden getrokken door een Fries tweespan.
Paarden4daagse.
Voorzitter KMK Mary van Dijk-Jabaay is erg

enthousiast over het evenement: “KorterMaarKrachtig heeft twee keer een paardendag georganiseerd in samenwerking met de Hippische Vereniging Epe en de Paarden4daagse. Hier was steeds veel animo voor. Samen met Peter van der Oest, voorzitter van de Eper P4D hebben we  gekeken of het mogelijk is om ook gehandicapten mee te laten rijden met de Eper Paarden4daagse. Door de inzet van de paardentrams is dit nu mogelijk.”

De 5 km lange rit zal ongeveer één uur duren en gaat langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek, maar speciaal voor de Paarden4daagse worden opengesteld. Voor en na het ritje per paardentram is er genoeg te beleven op het evenemententerrein, want het is een komen en gaan van mensen met hun paarden, koetsen enz. Ook is er een strodorp waar van alles op paardengebied te verkrijgen is.

Voor de mensen van de KMK-P4D dag is er door de Vossenberg uit Epe voor eten en drinken gezorgd. Het terrein zal voor de gehandicapten afgezet worden, zodat er geen paarden kunnen komen. Ook staat op dit gedeelte een toilet die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Mary van Dijk vertelt tot slot dat het door sponsoring mogelijk is geweest om de kosten voor deze dag te beperken tot € 7,50 pp. De gehandicapten mogen 1 begeleider meenemen. Mensen met een ledemaat amputatie, maar ook mensen met een andere fysieke  handicap kunnen zich opgeven via de website van KMK: www.kortermaarkrachtig.nl