Zorgverleners actueel

Máxima Medisch Centrum Veldhoven/Eindhoven gaat twitterspreekuren organiseren. De sportartsen en orthopeden (die onder het label SportMáx werken) hebben de primeur. Zij nemen op maandagavond 11 april plaats achter het toetsenbord om vragen te beantwoorden die via Twitter binnenkomen. Het eerste spreekuur heeft als thema: sport.

“Het voorjaar komt er weer aan en dat is voor veel mensen weer de tijd om lekker buiten te gaan sporten”, weet sportarts Bert van Essen. “Veel mensen beginnen zonder zich goed voor te bereiden. Het komt vaak voor dat er fanatiek wordt begonnen, maar dat een blessure wordt opgelopen. Voor deze groep is dit twitterspreekuur ideaal. Zij kunnen ons bijvoorbeeld vragen stellen over verantwoord sporten en het voorkomen van blessures.”

Eerste twitterspreekuur bij het Máxima Medisch Centrum

 

Lees meer: sportartsen en...

De afgelopen jaren is er op het gebied van de revalidatie veel kennis ontwikkeld. Echter deze wordt nog onvoldoende verspreid binnen de sector, terwijl dit juist noodzakelijk is om revalidanten overal de optimale behandeling te kunnen geven. Het Innovatieprogramma Revalidatie streeft ernaar kennis met elkaar te delen. Een van de middelen daartoe is de introductie van een kennisportal: Revalidatie Kennisnet.

Sinds 1997 is de wetenschappelijke kennis over revalidatie snel toegenomen. Het ministerie van VWS, de revalidatiecentra en enkele particuliere fondsen onderkenden destijds de noodzaak van wetenschappelijke onderbouwing van het vakgebied en bleken bereid te investeren in twee omvangrijke programma’s voor revalidatieonderzoek. In 2004 en 2005 wees het ministerie van VWS bovendien vijf revalidatie-instellingen aan als innovatiecentra, gericht op vernieuwing van de

Lees meer: Kennis beter delen

Studenten in opleiding voor medische beroepen beginnen vaak vol passie aan hun studie. Gedurende het studietraject raken velen van hen die passie kwijt. Het resultaat is grote aantallen overwerkte, verslaafde en depressieve artsen. Zorgverleners moeten vaak eerst zelf patiënt worden om te beseffen hoever het zorgsysteem van deze regel is afgedwaald.

Voor UMC St Radboud Reshape & Innovation Center een reden te meer om Compassion for Care op te richten. De startconferentie werd op 26 februari  in Nijmegen in samenwerking met IFMSA-NL

Lees meer: Startconferentie "compassie...

Om alle schijn van belangenverstrengeling tussen orthopedische industrie en orthopeden te voorkomen moeten ook in Nederland alle zakelijke activiteiten van een medisch specialist in een openbaar register worden verankerd. Nederland kan, aldus de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), veel leren van de Amerikaanse ervaringen. Daar is recent de zogeheten Sunshine Act aangenomen. Deze wet bepaalt dat alle zakelijke activiteiten van een medisch specialist openbaar worden gemaakt. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan resulteren in financiële boetes die kunnen oplopen tot $1.000.000.

Recentelijk meldden de programmamakers van Reporter (KRO) dat "wel 20 orthopedisch chirurgen in Nederland" een zakelijke, afhankelijke relatie zouden hebben met de orthopedische industrie.

 

Lees meer: Orthopeden pleiten voor...