Zorgverleners actueel

Zwolle zaterdag 29 oktober Het was gezellig druk in revalidatiecentrum de  Vogellanden. Velen waren afgekomen op de  tweede Beenprothese Info-Demo-Doe Dag (BIDDD). Ook mensen die al langer een prothese dragen hebben steeds meer behoefte  aan informatie. Dat geldt voor zowel de fysieke als de mentale aspecten van het prothesegebruik. De Vogellanden wil graag in deze informatiebehoefte blijven voorzien door middel van een jaarlijkse BIDDD. Dit jaar was gekozen voor een kleinere, compacte opzet met een vast programma.

Fysiotherapeut Ivo Lindner heette iedereen welkom. De gasten waren niet alleen uit de directe regio, ook studenten uit België van de opleiding Gezondheid en uiteraard patiënten en familie.

Lees meer: Doe Dag Vogellanden groot...

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente hebben op 29 juni 2011 een start gemaakt met het openen het omvangrijke nieuwe researchcentrum SPRINT. Het centrum bundelt de krachten met tientallen bedrijven en zorginstellingen met als doel het herstel en de verbetering van de mobiliteit van ouderen door high-tech innovaties. SPRINT ontwikkelt nieuwe vormen van preventie en revalidatie, en werkt daarbij intensief samen met de industrie om innovaties in de vorm van smart mobility devices snel in de markt te zetten. Ook zal SPRINT -de bij ouderen veel gebruikte- prothesen en orthesen met een nieuwe aanpak aanzienlijk verbeteren. De ambitie is een langere zelfstandigheid van een groeiende groep ouderen, met middelen die bij hen thuis inzetbaar zijn.
Center of Research Excellence

Lees meer: Universitaire samenwerking...

Werken met mensen, die een amputatie hebben ondergaan of aangeboren verkorting hebben van ledematen vergt specifieke vaardigheden binnen het domein van de fysiotherapeut. Deze vaardigheden zijn ook nodig  bij het trainen en omgaan in het gebruik van hulpmiddelen als prothesen. Juist daarom is Hans van Mourik, fysiotherapeut begonnen met de werkgroep Fysiotherapie in de prothesio- en orthesiologie (WFPO). "De kennis en ervaring die hiervoor nodig is om de gebruiker optimaal te kunnen laten functioneren is zeker aanwezig, maar bevindt zich vaak tussen de vier muren. Landelijke richtlijnen zijn er voor de fysiotherapie niet en uitwisseling van best practice worden helaas niet of te weinig met elkaar gedeeld" aldus Van Mourik.

Lees meer: Fysiotherapeut start nieuw...

Onlangs De website Beeneraf.nl van RMC Groot Klimmendaal is gelanceerd!is de website Beeneraf.nl van RMC Groot Klimmendaal gelanceerd. Beeneraf.nl beantwoordt veelvoorkomende vragen over beenamputatie van cliënten en hun familie en vrienden over beenamputatie.

De website is onderverdeeld in vier hoofdonderwerpen: medische aandachtspunten, soorten beenamputaties, verschillende protheses en mobiliteit. Ieder onderwerp is overzichtelijk opgesplitst en aangevuld met interessante filmpjes. Ook leest u meer over het revalidatieteam van ons Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal. En u krijgt ervaringsverhalen en nuttige links van onze cliënten.

Beeneraf.nl is speciaal ontwikkeld door studenten fysiotherapie onder begeleiding van professionals van RMC Groot Klimmendaal, specialist in revalidatie van kinderen, jongeren en volwassenen. Wij bieden revalidatie voor diegenen die door een ziekte, ongeval of afwijking bij de geboorte te maken hebben met (dreigende) lichamelijke, cognitieve of meervoudige handicaps.

Neem snel een kijkje op www.beeneraf.nl

Beeneraf.nl zal ook opgenomen worden in de dbase van amputees.nl en de ledematen Linkpagina

 

Op woensdag 12 oktober 2011 vindt de bijeenkomst plaats over de richtlijn Amputatie en Prothesiologie, onderste extremiteit. Tijdens de richtlijnbijeenkomst zullen de aanbevelingen betreffende deelgebieden gepresenteerd en besproken worden.

eenduidigheid chirurgische technieken en te volgen revalidatietraject ontbreekt

Er bestaat geen eenduidigheid met betrekking tot de chirurgische technieken en het moment van amputatie en het te volgen revalidatietraject nadien. Daarnaast is er veel discussie

Lees meer: Bijeenkomst Richtlijn...