Nederland is een landelijk steunpunt rijker voor mensen met een beperking die de weg zoeken binnen de nationale en internationale sportwereld en dromen van een leven als (top)sporter. Onbeperkt Sportief Bewegen. Niet passief wachten op wat je op je afkomt, maar actief afgaan op een nieuwe toekomst. Drijvende kracht achter deze onderneming is fysiotherapeut Hans van Mourik.  

Ruim 30 jaar is Hans van Mourik actief met geamputeerden om voornamelijk op loopgebied de individuele prestaties te verbeteren, tevens verbonden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) als fysiotherapeut van het nationaal handvoortbewogen rolstelhockeyteam.

Haal meer uit jezelf. 

Van Mourik ziet ook dat voornamelijk de breedte sporten aandacht krijgen. Op zich is dit een goede zaak dat burgers in een brede laag aan het sporten en bewegen worden gezet. Wanneer de sporter met een beperking "iets meer" wenst is zijn conclusie dat deuren eerder gesloten zijn dan toegankelijk open zijn. 

Steek energie in dingen die wel kunnen slagen. 

Hij vindt dat hij zijn tijd en energie beter kan besteden aan het adviseren en informeren van de sporter zelf. Organisaties die de deur de afgelopen jaren dicht hebben gegooid, daar hoef je de komende tijd ook niet aan te kloppen. De kans om sporters in internationale teams onder te gaan brengen is een overweging. Vanuit zijn ervaringen heeft hij een professioneel sportpunt in Gorinchem – onbeperkt sportief bewegen - ingericht. Mensen met beperking en met een sportwens kunnen advies op lokaal, regionaal en landelijk inwinnen, te vinden op www.onbeperktsportiefbewegen.nl