Gebruiksvereniging "Voetstuk" . De vereniging heeft ten doel om het gebruik van de omkeer plastiek prothese te vergemakkelijken, en personen met een omkeerplastiek te ondersteunen. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van informatieve en gezellige bijeenkomsten. Een platform voor gebruiksvragen in de vorm van een website annex webforum.

http://www.omkeerplastiek.nl/

De vereniging is opgericht in januari 2010 en heeft drie bestuursleden,

  • Cyrille Broos; voorzitter
  • Erwin Oostrom; secretaris
  • Ron Visser; penningmeester