Minister Schippers maakt structureel geld vrij voor de vervoersregeling voor teamsporters met een beperking. Hierdoor blijft het mogelijk dat mensen met een ernstige beperking een teamsport beoefenen  bij een reguliere bond. Door de vervoersregeling kunnen deze sporters trainen en aan competities deelnemen door het hele land. ‘Een gezonde leefstijl voor gehandicapten vind ik van groot belang. Daarvoor is het heel belangrijk dat ook deze kwetsbare groep kan blijven sporten,’ zo laat Schippers vandaag aan de Tweede Kamer weten.


Per 1 januari 2010 heeft het Fonds Gehandicaptensport (FG), de financiële verantwoordelijkheid van deze vervoersregeling overgenomen van het ministerie van  VWS. Doelstelling was om binnen vijf jaar tot een financieringsstroom te komen waarbij het benodigde geld volledig afkomstig zou zijn uit de jaarlijkse collecte van het fonds. Medio 2012 is de vervoersregeling geëvalueerd met als doel om vast te stellen onder welke voorwaarden de regeling voortgezet zou kunnen worden. Uit de evaluatie is gebleken dat het Fonds Gehandicaptensport helaas niet in staat is om de verantwoordelijkheid van deze vervoersregeling financieel te blijven dragen vanwege sterk teruglopende inkomsten. Om die reden neemt minister Schippers de financiële verantwoordelijkheid op zich. Stichting Kenniscentrum Gehandicaptensport zal verantwoordelijk blijven voor het beheer en de uitvoering van de vervoersregeling.

Bron: VWS