GORINCHEM - Op 2 oktober vond de opening van de competitie Rolstoelhockey  van het seizoen 2010 - 2011 in De Hoefslag plaats. Er namen diverse teams aan deel, waaronder de Rapid Rollers uit Gorinchem. Marjan de Ridder,  voorzitter van de H-Rolstoelhockey had de organisatie strak in de hand. Tevens vond de overdracht plaats van organisatie van gehandicaptensport naar hockeybond.

 


Gehandicaptensport Nederland werkt sinds december 2008 nauw samen met de Koninklijk Nederlandse Hockeybond (KNHB), deze samenwerking is vastgelegd in een

samenwerkingsovereenkomst met een bijbehorend meerjarenplan dat door beide bonden is ondertekend. Sinds september 2009 neemt de KNHB al steeds meer taken met betrekking tot het rolstoelhockey op zich. Zo fungeerden zowel de Technische Commissie Rolstoelhockey (TCR) als de beide begeleidingsteams met de nationale selecties al deels onder verantwoordelijkheid van de KNHB.

Met genoegen is samen besloten, dat met ingang van seizoen 2010 – 2011, de Nederlands Competitie Rolstoelhockey georganiseerd worden onder de vlag van de KNHB. Daarom heeft in Gorinchem, tijdens de opening van het rolstoelhockeyseizoen, het officiële tekenen van deze overdracht plaatsgevonden. Hiermee wordt het proces van organisatorische integratie binnen de KNHB geformaliseerd. In de nabije toekomst zal Gehandicaptensport Nederland uiteraard wel op het gebied van de advisering met betrekking tot speciale aspecten van de sport voor mensen met een handicap een rol blijven spelen richting de KNHB.

Zowel de KNHB als Gehandicaptensport Nederland zijn ervan overtuigd dat door deze samenwerking mensen met een handicap het rolstoelhockey optimaal kunnen (blijven) beoefenen en dat de sport er in de toekomst zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht op vooruit zal gaan.

Stichting Rolstoelhockey Nederland stelt op deze dag, per vereniging,  een mooie set nieuwe doeltjes beschikbaar. Deze kunnen door een afgevaardigde van de club in ontvangst genomen worden.

Daarna kon het echte spel beginnen. Sporters streden tegen elkaar, waarbij ze elkaar regelmatig in de wielen reden. Onder aanvoering van het publiek werd sportief tegen elkaar gespeeld. Mensen met uiteenlopende beperkingen konden door de sport even de handicap vergeten.

Meer informatie [zie hier]