De Constraint Induced Movement Therapy (CIMT), ook wel bekend als Forced Use Therapy, wordt toegepast voor verbetering van de handfunctie bij kinderen met een eenzijdig beperkte handfunctie als gevolg van een gedeeltelijke 'halfzijdige verlamming. Er blijkt meer winst te behalen als je met CIMT oefent met de aangedane arm. En dan vooral als Indiaan ....
Pauline Aarts, die in 2010 in Nijmegen promoveerde op het onderwerp, toonde aan dat door het gebruik van de goede hand te beperken, kinderen de aan gedane hand leren gebruiken De afgelopen jaren is in de Maartenskliniek in Nijmegen veelervaring opgedaan met deze behandelvorm. Daar staat het bekend als een piratenspel.

Indianen bij de Kinderrevalidatie?

Daarom start in oktober de Kinderrevalidatie in het CvR met een groepsbehandeling CIMT. Gedurende acht weken komen kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar drie middagen inde week naar de Kinderrevalidatie.  De groep bestaat uit maximaal zes kinderen. Samen met de ouders, en eventueel het kind zelf, worden van tevoren haalbare doelen vastgesteld.
Om het gebruik van de aangedane hand zo goed mogelijk te stimuleren, krijgen de kinderen een soort band om hun goede arm waardoor ze deze arm tijdens de behandeling niet kunnen gebruiken. Met activiteiten uit het dagelijks leven wordt het gebruik van arm en hand geoefend en vooral door spel: het Indianenspel. Na zes weken wordt de band niet meer gebruikt en wordt juist heel veel met twee handen geoefend.
De Kinderrevalidatie wil in 2012 ook een behandel programma voor oudere kinderen met een beperkte handfunctie opzetten.

Bron: Re(visie) jaargang 6 nr 2 juni 2011