In Haarlem bestaan volop kansen om de sportdeelname van inwoners met een handicap te stimuleren en beter te faciliteren. Dat leert onderzoek van OenS Haarlem voor de gemeente. De rapportage ‘(On-) beperkt sportief’ verscheen in mei 2011.

De gemeente Haarlem stimuleert de sportbeoefening door inwoners met een beperking en wil hun wensen en ervaringen daarbij een belangrijke rol geven. Vandaar het onderzoek waarvoor OenS Haarlem 1.500 inwoners met een beperking benaderde. Van hen stuurde 34% de enquête ingevuld retour.

Gemotiveerd voor sport

Sport leeft onder de Haarlemmers met een beperking; 57% van hen heeft de afgelopen twaalf maanden aan sport gedaan. Wie een sport beoefent, doet dat vooral voor zijn gezondheid of om fit te worden. Andere veel genoemde motieven zijn plezier, ontspanning, gezelligheid en contacten met andere mensen.

De sportdeelname van Haarlemmers met een beperking vraagt een betere facilitering. Het onderzoek leert namelijk dat:

  • Bijna een kwart meer hulp nodig heeft bij het sporten en bewegen
  • Ruim vier van de tien sporters vinden dat ze onvoldoende sporten en bewegen.
  • Tweederde weinig tot niets weet over het sportaanbod in Haarlem
  • Eveneens tweederde niet weet dat via de WMO aangepaste sportmiddelen beschikbaar zijn
  • Een even grote groep knelpunten ervaart bij het sporten, zoals de kosten en bereikbaarheid
  • Ruim driekwart persoonlijke belemmeringen ervaart bij het sporten.

Informatie over de mogelijkheden

Relatief weinig sporters met een beperking zijn in verenigingsband actief. Daarom is het essentieel de informatie over het aanbod ook via familie, vrienden en bekenden te laten verlopen. Behalve via dit informele circuit krijgen veel sporters informatie van hun huisarts, therapeut of ziekenhuis.

Niet-sporters stuiten op dezelfde knelpunten als degenen die wel aan sport doen. Sommigen laten zich er zelfs door weerhouden.
Er bestaan goede mogelijkheden om niet-sporters gericht te benaderen. Het onderzoek maakt namelijk duidelijk welke groepen een vrij lage sportdeelname kennen.

Meer weten?

Lees de rapportage (PDF):